SHVS

På gång...

  • Gruvbrytning i Oviken?

    Nu börjar det bli allvar!
    Två samrådsmöten kommer att hållas: 28 november 2023 kl. 14.00 resp 17.30 på Orrgården. 
    ”Den planerade verksamheten omfattar gruvbrytning i dagbrott och anrikning för produktion av vanadinpentoxid, som bl.a. används i stora flödesbatterier. Även biprodukter i form av kaliumsulfat, nickel, zink och molybden avses produceras. Utöver brytning och anrikning kommer verksamheten bl.a. omfatta bortledning av grundvatten, transporter, hantering och upplag av malm, gråberg och avvattnad anrikningssand”.
     Länk till samrådsinbjudan och samrådsunderlag

Script logo